Uncategorized Home @ it-notebook.org

Guide till att välja webbhotell

(Kristofer Gafvert, November 24, 2004)

Inledning

Denna artikel kommer inte att peka på något specifikt webbhotell, och säga att det skulle vara bättre över något annat. Artikeln kommer istället att på ett informativt sätt tala om för läsaren vad denne ska tänka på vid val av ett webbhotell. Denna artikel behandlar även främst Windows-servrar med IIS, och kommer inte att vara särskilt teknisk utan istället ta upp lite frågor som är lätta att glömma, men viktiga.

Varje webbapplikation har sina specifika behov. Det är således inte möjligt att säga att ett webbhotell är bättre än ett annat, utan det ska istället betraktas som så att ett webbhotell passar en viss typ av användning bättre än vad ett annat webbhotell gör för samma användning. Ett webbhotell som inriktar sig mot hemanvändare, som vill publicera vanliga enkla HTML-filer, kan således vara det bästa webbhotellet för just den marknaden. Men samma webbhotell kan vara helt värdelöst när det gäller en kommersiell applikation där tillgänglighet och specifika behov krävs. Det är därför av stor vikt att utvärdera vilka behov som finnes, och väga detta mot vad som anses vara skäligt att betala.

Fysisk plats

Var ska webbhotellet och servrarna ligga? En del föredrar utländska företag, medan många andra hellre vill att företaget ska finnas i Sverige. Här är det bra att begrunda hur man vill betala (kreditkort är vanligt om företaget finns i utlandet), men också språket som används vid kommunikation med företaget.

Jag tror inte någon som har sin hemsida på ett webbhotell inte har behövt kontakta supporten någon gång (såvida det inte gäller enkla HTML-sidor). Det är vanligt att information som inte är skriven, eller är svårfunnen, behövs (till exempel hur man kommer åt databas-servrar). Det är också vanligt att hjälp för att konfigurera (se nedan) webbplatsen behövs.

Således är det viktigt att om en utländsk aktör väljes, att det inte finns något problem att kommunicera på engelska (eller annat tillämpligt språk).

Vid val av fysisk plats bör man också beakta var besökarna av webbplatsen antas befinna sig. Om webbplatsen riktar sig mot en svensk marknad, så är det fördelaktigt om webbservern befinner sig i Sverige.

I fortsättningen av denna artikel antas det att en svensk aktör har valts.

Vidare så kan ett webbhotell befinna sig på olika platser i Sverige. Det är viktigt att servrarna befinner sig på platser som har alternativa kommunikationsvägar. Det är således dumt att välja ett webbhotell som har servrarna på en avlägsen plats, med bara en enda fysisk förbindelse (vad gäller Internet). Två eller flera alternativa vägar bör finnas.

Anslutning

Ett seriöst webbhotell med medelmånga kunder har idag en anslutning på minst 1 Gbit/s. Denna anslutning bör vara redundant.

Tillgänglighet vs. Uptime

Tillgänglighet och uptime ska inte likställas! Det är av stor vikt att tillgängligheten är hög, men uptime som sådan är inte det minsta intressant. Det kan istället svara på hur väl servrarna egentligen sköts. En Windows-server måste idag generellt sätt uppdateras varje månad, då nya viktiga säkerhetsuppdateringar släpps. Dessa uppdateringar kräver för det mesta en omstart. Om då webbservern inte har varit omstartad på 90 dagar, så betyder det därmed att det saknas ett antal viktiga säkerhetsuppdateringar. Webbhotellet har således bristande rutiner, eller är ej säkerhetsmedvetna.

Dessutom, vad händer om/när(!) en server kraschar? Finns det någon annan server som kan ta hand om driften? Eller blir alla webbplatser på den aktuella webbservern otillgängliga? Detta är något som ?billiga? webbhotell inte kan garantera, medan de dyrare kan lösa dessa problem synnerligen snabbt.

När utförs underhåll?

Där webbplatserna finns på endast en maskin (cluster tillämpas ej), är det av stor vikt att sådant som krävs omstart utförs när belastningen är låg. För när servern startas om, så kommer naturligtvis inte någon att kunna besöka webbplatsen.

För att inte överbelasta webbservrarna bör även saker som backup ske då belastningen är så låg som möjligt.

Tillämpar webbhotellet detta för att i så liten mån som möjligt störa webbplatserna, eller utför de underhåll under kontorstid?

Finns backup?

En server kraschar, förr eller senare. Vad händer med din webbplats då? Är den försvunnen för all framtid, eller kan webbhotellet återskapa din webbplats?

Webbplatser som använder sig av en så kallad CMS, eller på annat sätt skapas så att innehållet inte finns på mer än en plats (webbservern) är beroende av att backup fungerar/finnes. Annars kan innehållet på webbplatsen vara helt borta, och kan aldrig återskapas.

Det är naturligtvis viktigt att en restore av backupen kan utföras inom skälig tid. Observera att backup av databaser och filsystem ofta är två olika processer. Försäkra dig därmed att det utförs backup av både filsystem och databaser.

Konfigurera webbservern

Vilka förändringar som anses vara webbserver-relaterat kan du göra? Det kan till exempel handla om att ändra ?Default Document?, eller för att öka prestanda få just din webbplats, ändra olika parametrar i IIS. I och med IIS 6.0 (som webbhotellet naturligtvis bör använda) så kan de enskilda webbplatserna på servern konfigureras oberoende av varandra, vad gäller vissa saker. Och kanske behöver du installera ett ISAPI-filter? Eller vill att .html ska behandlas som om de vore ASP?

Jag kan försäkra dig om att webbhotellen är kinkiga här. Detta är deras område, som du som kund ska strunta i, tänker de. Men det är ändock viktigt för dig som kund att kunna göra de ändringar du vill, för att din webbplats ska fungera så bra som möjligt.

Så länge det du ändrar enbart påverkar din egen webbplats, så anser jag personligen att du ska få göra detta. Dock, så anser jag att det är något som webbhotellet ska göra åt dig. Naturligtvis gör du aldrig fel, men de som inte kan, eller inte förstår vad de gör, ska inte få möjligheten att få vara klåfingriga. Detta garanterar att webbservern mår bra.

Hur är det med kunskapen?

Här finns det också brister hos många webbhotell. De saknar helt enkelt grundläggande kunskaper för att använda en viss sorts webbhotell. Kanske hade de från början enbart Linux-servrar, men för att möta konkurrensen var de även tvungna att börja med Windows-servrar. Men kunskaper för användandet av IIS saknas, och de använder bara standardinställningarna.

Som kund så är det inte mycket du kan göra. Du kan visserligen ställa några tekniska frågor kring IIS för att se om de kan svara på frågorna, men det kräver att du som kund har kunskaper om IIS.

Lyssna på andra...eller?

Som jag inledningsvis sade, så har vi alla olika krav. Att då en person säger att ett webbhotell är dåligt, betyder egentligen inte mycket. För vad vet vi om personen, och varför han/hon tycker så? Dessutom, har webbhotellet haft en chans att svara på anklagelserna?

Det är således inte lätt att bedöma ett webbhotell utifrån vad man hittar om webbhotellet (såväl god som dålig kritik) på Internet. Vad anklagelserna handlar om, och vilka krav som tredje-parten ställde, är kanske inte klarlagt. Det kan även vara fråga om missförstånd, eller så ingick inte tjänsten i det pris som tredje-part betalade.

Så du ska behandla den information du får från Internet kritiskt. Det bästa du kan göra är att prata med personer du litar på, och fråga webbhotellet om saker som är oklart. Ta aldrig något för givet!

Publicera och underhålla webbplatsen

Vilka sätt kan du som kund använda för att publicera webbplatsen? Är det FTP som gäller? Kan Frontpage Extensions (så du kan använda bland annat Frontpage) vara installerat? Se till så att du kan publicera på det sätt som du vill. Det är vanligt att uppgift om detta saknas, så fråga om det är oklart!

Statistik

Det är av stor vikt att veta vilka delar av webbplatsen som används mest, varifrån besökarna kommer, och annan relevant information som kan behövas för att förbättra webbplatsen.

Tillhandahåller webbplatsen statistik? Får du den statistik du behöver? Vad baseras statistiken på? En del webbhotell tvingar dig som kund att lägga in lite HTML-kod på varje sida, för att statistiken ska fungera. Har du då en existerande webbplats kan detta innebära en hel del jobb!

Ett webbhotell ska åtminstone kunna ge dig tillgång till IIS?s egna loggfiler, och du ska själv kunna bestämma vilka fält som ska loggas. På detta sätt kan du alltid använda egna applikationer för att få fram den information du vill.

Säkerhet

Säkerhet - ett ord som alltid kommer upp. Detta behandlas delvis av de sektioner jag redan tagit upp, eller kommer ta upp (till exempel kunskap), men om du har några särskilda säkerhetskrav, så fråga webbhotellet om dessa!

Databaser

Idag är väldigt många i behov av databaser, det är nämligen svårt att underhålla en webbplats som består av enbart HTML. Erbjuder webbhotellet den typ av databas du behöver? Hur får du tillgång till att jobba med databasen? Hur är databas-servern skyddad?

Vad gäller MySQL så brukar phpMyAdmin vara vanligt. Microsoft Access (usch) brukar inte heller vara något problem då den är en enkel fil. Men hur löser webbhotellet SQL Server?

Personligen tycker jag inte det är bra att ha port 1434/1433 öppen mot Internet (så du kan använda Query Analyzer från din dator) på grund av säkerhetsrisken. VPN är en lösning. Någon webbaserad applikation är en annan lösning. Detattch och Attach är en tredje. Fråga webbhotellet hur de löser detta!

Glöm ej backup på databasen (som skrivits ovan).

Support

Internet lever 24 timmar på dygnet, 7 dagar i veckan. Vad händer om servern måste startas om klockan 19:00 på fredag kväll? Kommer den göras detta på måndag, när de kommit tillbaks från helgen? Eller finns det någon som kan utföra detta 24/7?

Akuta problem ska kunna lösas snabbt, medan icke-akuta problem får ta längre tid. Men kom ihåg att en snabb support är fullkomligt värdelös om de saknar kompetens. Så en snabb support är inte allt.

Information till kunderna

Många webbhotell försöker dölja problemen. Har kunden inte märkt något, så har de heller inte lidit skada, tycks de tänka. Jag tycker att ett seriöst webbhotell ska informera om alla problem, eller att man ska ges möjligheten att kunna bli informerad om alla problem. Även om det bara gäller en omstart, så tycker jag att kunden ska kunna få veta att detta hänt. Tillfälliga överbelastningar ska även informeras om.

Detta är tyvärr något som webbhotell är dåliga på!

Vem äger domänen?

Om du köper ett domännamn i samband med ett webbpaket, så se till att du blir ägare av domänen. Se även till att du ges möjligheten att administrera domänen, detta är inget som webbhotellet ska ta en extra-avgift för (tycker jag). Det är du som har betalat för domänen, och ska då ha full rätt att använda den som du vill.

Innehållet i paketet

Nu kommer vi till det som alla webbhotell skyltar med, nämligen vad deras paket innehåller. Det är egentligen ganska enkelt att välja här, eftersom du förmodligen redan vet vad du behöver.

Ett råd kan vara:

Bli inte girig!

Behöver du inte obegränsat med email-konton, så ska inte det bli en avgörande faktor. Se det istället som ett plus om du väljer just det webbhotellet och paketet. Se först till att dina behov täcks. I många fall är det just de som ger dig obegränsat av någonting som snålar in på mer viktiga saker som nämnts ovan. Omslaget ser fint ut, men innehållet är inte mycket att hänga i julgranen med.

Avslutningsvis

Ta aldrig något för givet, och fråga när det finns minsta oklarhet.

Oftast gäller:
- Du får vad du betalar för?

Applies to [?]

See also